Platform naar Werk

Arbeidsmarkt blijft knellen

winkelcentrum met shoppende mensen

Het aantal mensen met een baan van 15 tot 75 jaar is verder gestegen naar 9,5 miljoen. Het aantal vacatures tegenover elke 100 werklozen is toegenomen naar 133. Vooral in het onderwijs, de zorg en zakelijke dienstverlening zijn er veel vacatures, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS.

In april 2022 waren er 316 duizend werklozen, 3,2 procent van de beroepsbevolking. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. Het UWV registreerde eind april 175 duizend lopende WW-uitkeringen, een afname met gemiddeld 13 duizend per maand.

Aantal mensen zonder betaald werk daalt

In april hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen gaat het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of die niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. In de laatste drie maanden is deze groep met gemiddeld 20 duizend per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

Vooral 45+ vindt moeilijk werk

Van de 3,3 miljoen mensen die niet behoren tot de beroepsbevolking was het merendeel ouder dan 45 jaar. De meest genoemde reden voor hen om niet te werken is (behalve pensioen) ziekte of arbeidsongeschiktheid. De voornaamste reden voor jongeren om niet te werken is dat ze een opleiding of studie volgen.

Meer informatie

In sectoren zorg en onderwijs is er veel werk, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Bekijk in de kennisbank welke instrumenten je hiervoor kunt inzetten.

Of bekijk de uitgebreide rapportage van het CBS.