Platform naar Werk

CBS: arbeidsmarkt blijft knellen

automonteur

CBS: arbeidsmarkt blijft knellen

Het vierde kwartaal van 2023 laat minder vacatures zien, minder werklozen maar ook meer banen. Daarmee is de arbeidsmarkt net zo gespannen als in het vorige kwartaal, zo concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuwe rapportage over de arbeidsmarkt.

Tegenover elke 100 werklozen staan nog steeds 114 vacatures. Het aantal banen blijft groeien: in het vierde kwartaal van 2023 kwamen er 45 duizend bij. Ook het aandeel werkenden binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar is verder toegenomen tot 73,2 procent.

Minder uitzendbanen, meer werk in handel, vervoer, horeca, bouw en zorg

Een trend is dat het aantal banen bij de uitzendbureaus daalt, evenals in de informatie- en communicatiebranche. In de handel, vervoer en horeca kwamen er juist weer 11.000 banen bij, een stijging van 0,4 procent. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei zijn de bouw (10.000), de zorg (8.000) en het openbaar bestuur (7.000).

Aantal vacatures blijft dalen

Het aantal openstaande vacatures daalt al anderhalf jaar met kleine stapjes, vooral in de handel en zakelijke dienstverlening. De arbeidsparticipatie (de werkzame beroepsbevolking) blijft gestaag groeien, signaleert het CBS.

Meer informatie

Lees meer in de rapportage van het CBS over de arbeidsmarkt in het 4e kwartaal van 2023.

Lees meer