Platform naar Werk

Bijeenkomst Netwerk Naar Werk: ‘Hoe doorbreken we de arbeidsmarktparadox?’

Sinds vorig jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Onderzoek van UWV laat zelfs zien dat twee derde van de werkgevers de toekomst somber inziet als het gaat om het vervullen van vacatures. Hoe kan het dat alsnog 1 miljoen mensen moeilijk aan een baan komt? En hoe kunnen we dit doorbreken? Denk hierover mee tijdens de eerste bijeenkomst van Netwerk Naar Werk op woensdag 18 mei met als thema ‘Hoe doorbreken we de arbeidsmarktparadox?’.

We kijken zowel vanuit de praktijk als een theoretische invalshoek naar dit vraagstuk. Zo vertelt Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO, welke kansen er liggen om meer mensen duurzaam mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Vervolgens delen Ruben Nieuwenhuis van TechConnect, Liesbeth Roeland van Omzien en Soraya Shawki van Platform nieuwkomers & werk hun ervaringen uit de praktijk. Wat kunnen we hiervan leren? Tot slot gaan we met elkaar in gesprek over oplossingsrichtingen en kansen.

Programma

Het programma begint om 9:30 uur en is afgelopen om 12:30 uur.


09:30 uur          Welkom

Opening door Han Busker, strategisch adviseur arbeidsmarktvraagstukken bij CAOP.


09:40 uur          Keynote

Vanuit de wetenschap vertelt Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO, over hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen duurzaam mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.


10:10 uur          Presentaties: succesverhalen uit de praktijk

Ruben Nieuwenhuis van TechConnect, Liesbeth Roeland van Omzien, en Soraya Shawki van Platform Nieuwkomers & Werk vertellen over het begeleiden van verschillende groepen naar (betaald) werk.

TechConnect is een initiatief dat ondervertegenwoordigde groepen de tech-arbeidsmarkt laat bestormen, door ze te activeren naar studies en banen in IT. Omzien is een arbeidsbemiddelaar met oog voor sociaal ondernemen. En Platform Nieuwkomers & Werk maakt de weg voor nieuwkomers naar de arbeidsmarkt makkelijker, door initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden te ondersteunen met financiering, onderzoek, community, kennis en coaching.


10:40 uur           Pauze


11:00 uur           Dialoog

Met elkaar in gesprek: Hoe komen we in contact met mensen die wel (betaald) willen werken maar hun weg niet kunnen vinden naar de arbeidsmarkt? Op welke manier kunnen we mensen ondersteunen zodat zijn hun talenten kunnen ontplooien? Wat zijn knelpunten en welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk? Wat zijn de succesfactoren uit de praktijk en kunnen we dit opschalen?


12:00 uur           Opbrengsten


12:30 uur           Afsluiting en lunch