Platform naar Werk

Organisaties bundelen krachten in Deltaplan Techniek

Om het tekort aan technische vakmensen in Midden-Brabant tegen te gaan, werken bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen samen door middel van een vernieuwd Deltaplan Techniek.

Met de gezamenlijke aanpak willen de initiatiefnemers meer mensen enthousiast maken en opleiden voor de techniek en de maakindustrie. Het tekort aan vakmensen groeit namelijk snel in de regio Midden-Brabant.

Gerichte en gezamenlijke aanpak

Gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven richten zich samen op vijf actiepunten:

  • Een betere positie van techniek in het onderwijs, van doorlopende leerlijnen vanaf basisschool tot en met techniekroutes in vmbo en mbo
  • Meer promotie van technische beroepen en opleidingen in de regio
  • Sterke betrokkenheid van technische bedrijven
  • Stimuleren van om- en bijscholing van 23-plussers
  • Monitoring en benutten van data van promotie en techniekeducatie

Deltaplan Techniek Midden-Brabant is een initiatief van Midpoint-Brabant. In deze regio is veel maakindustrie te vinden (van hightech en automotive technology tot de metaal-, rubber- en kunststoffen verwerkende industrie),  bouwnijverheid, installatie- en onderhoudsbedrijven en transport- en logistiekbedrijven. Er is vooral behoefte aan technisch opgeleide mbo’ers.

Meer informatie

Lees meer in het Deltaplan Techniek Midden-Brabant (pdf)