Platform naar Werk

Persoonlijke begeleiding en herhaling cruciaal bij inzet van loopbaan APK’s

Met een loopbaan APK krijgen kandidaten inzicht in de waarde van hun skills voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Inmiddels zijn in Nederland veel van deze instrumenten in gebruik, maar een goed overzicht ervan ontbreekt. Daarom hebben onderzoekers van de HAN University of Applied Sciences een verkennend onderzoek naar loopbaan APK’s uitgevoerd.

De diversiteit aan, en toepassing van, loopbaan APK’s is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tegelijkertijd is er nog maar weinig bekend over bijvoorbeeld het doel, de doelgroepen, kenmerken, effecten en de kwaliteit van loopbaan APK’s. Welke typen loopbaan APK’s worden in Nederland ingezet? Op welke wijze? En wat betekent dit voor de praktijk?

Drie typen loopbaan APK’s

Het onderzoek beschrijft ongeveer 100 verschillende loopbaan APK-instrumenten, waarvan er 15 zijn onderzocht. Vaak blijken de instrumenten te bestaan uit een (digitale) vragenlijst, gecombineerd met een of enkele gesprekken. Ze zijn veelal gericht op werknemers met een afgeronde opleiding op minimaal mbo-2-niveau. In Nederland overheersen over het algemeen drie typen APK’s:

  1. De loopbaan APK (scan en begeleiding) als hulpbron voor het waarborgen van duurzame groei en continuïteit.
  2. De loopbaan APK als hulpbron voor zelfinzicht, dat helpt bij stimuleren van eigen regie en zelfdeterminatie.
  3. De loopbaan APK als periodiek instrument dat meegaat met de levensloop, zodat elke keer actuele ambities en motivatie kunnen worden meegewogen.

Aanbevelingen voor HR

De onderzoekers van de loopbaan APK’s doen een aantal praktische aanbevelingen voor HR-professionals. Zo wordt aangeraden om bij de implementatie van loopbaan APK’s, deze periodiek, kosteloos én met een terugkoppelingsgesprek aan te bieden aan medewerkers. Met name de aandacht voor het persoonlijke gesprek is van belang.

Andere aanbevelingen zijn:

  • Instrumenten die meer actuele informatie geven over beroepen en arbeidsmarkt, schetsen een beter beeld van de kansen op werk in de huidige functie en/of de (regionale) arbeidsmarkt.
  • Het herhalen van een loopbaan APK tijdens de loopbaan bevordert het bewustzijn en motiveert de gebruiker tot het nemen van acties.

Voldoende aandacht voor de vereiste kenmerken en capaciteiten van gebruikersgroepen van een loopbaan APK, is cruciaal. Die capaciteiten moeten zo nodig op peil gebracht worden, voordat een APK wordt geïntroduceerd.

Meer informatie

Download het volledige onderzoeksrapport ‘Loopbaan APK’s gekeurd’.

Download