Platform naar Werk

Wendbaarheid nodig in samenwerking tussen onderwijs en zorg

Om de behoefte aan goed opgeleid personeel in zorg en welzijn te kunnen vervullen moeten opleidingen en zorginstellingen veel meer samenwerken en maatwerk bieden. Beroepsopleidingen, van mbo tot en met universitair onderwijs, moeten samenwerken en kennis uitwisselen en het onderwijs flexibeler inrichten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de studie Wendbaar opleiden voor de toekomst, onlangs uitgebracht door het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW).

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen opleidingen op de behoefte van Zorg en Welzijnsinstellingen. Die sector heeft dringend meer personeel nodig om aan de toenemende zorg- en ondersteuningsbehoefte in de samenleving te kunnen voldoen. Door vergrijzing neemt de uitstroom van personeel ook toe. Belangrijk dus om de instroom van goed opgeleide mensen te vergroten en te zorgen voor meer rendement van de beroepsopleidingen.

Leren in de praktijk, in samenhang

De onderzoekers pleiten voor een integrale aanpak om beroepsopleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Meer wendbaarheid en mobiliteit van werkenden en studenten en betere samenwerking tussen opleidingen en organisaties in de zorg kunnen helpen om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen.

Praktische aanbevelingen zijn:

  • Zorg voor een gestructureerde, gezamenlijke aanpak van opleidingen, waarbij het leren in de praktijk centraal staat. Ook leren op afstand is belangrijk.
  • Nieuwe combinaties van certificaten en keuzedelen voor studenten of zij-instromers kan de aansluiting op de vraag van instellingen verbeteren.
  • Opleidingen moeten meer zorgen voor onderlinge kennisdeling, bijvoorbeeld door practoraten in het mbo of lectoraten in het hbo.
  • Maatwerk in onderwijs voor volwassen, betere toegang tot stages met goede begeleiding en het voorkomen van uitval kunnen helpen om het tekort aan personeel tegen te gaan.

Het advies betreft opleidingen voor uiteenlopende specialisaties in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), huisartsenzorg, jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang.

Meer informatie

Lees het volledige rapport Wendbaar opleiden voor de toekomst voor meer aanbevelingen, praktische voorbeelden van vernieuwing en opleidingsroutes.