Platform naar Werk

Loopbaanadviseur aan het woord: ‘Ik zie waar talenten liggen’

In een loopbaantraject is het belangrijk dat mensen worden gezien en gehoord. Dat vindt Helma Schuldink, loopbaanadviseur en teammanager bij Margolin. ‘Als loopbaanadviseur zorg je ervoor dat je ziet waar talenten van mensen liggen en welk soort werk daarbij past. Door echt tot de kern te komen, bloeien mensen op in hun nieuwe baan.’

‘Bij ons komen vooral mensen die noodgedwongen een traject gaan volgen. Vaak weten ze niet zo goed waar ze naar zoeken. Ze zoeken zonder plattegrond naar een route en wij kijken samen met hen, als gids, naar andere mogelijkheden. Aan de ene kant kijken we naar hun talenten, en aan de andere kant kijken we naar de mogelijkheden waar werk te vinden is. Via Platform Naar Werk kan ik mensen uit verschillende situaties verder helpen aan werk.’

Bekijk in deze video hoe Helma mensen naar nieuw werk begeleidt.