Platform naar Werk

UWV introduceert overstapberoepen: werk vinden in een andere sector

Ondanks de groeiende werkgelegenheid, blijft het voor sommige werkzoekenden moeilijk om een baan te vinden. Er wordt niet alleen gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, maar er zijn ook nog steeds beroepen waar de baankansen lager liggen dan het nieuwe gemiddelde. Daarom publiceert het UWV een overzicht met overstapberoepen.

Voor werkzoekenden die moeite hebben met het vinden van werk, kan het handig zijn om breder te zoeken dan binnen het eigen beroep of de sector. Specifieke vaardigheden kunnen namelijk ook ergens anders goed van pas komen.

Voorbeelden van overstapberoepen

Het UWV licht 19 beroepen uit waar de baankansen op dit moment lager dan gemiddeld liggen. Voor elk van de 19 beroepen worden 5 overstapberoepen genoemd. Deze zijn gebaseerd op overstappen die werkenden de afgelopen jaren daadwerkelijk hebben gemaakt. En het zijn beroepen die op dit moment betere baankansen bieden. Het UWV vermeldt wel dat de voorbeelden van overstapberoepen vooral zijn bedoeld als inspiratie en geen volledig beeld van alle mogelijke overstappen geven.

Meer informatie

De 19 beroepen zijn verdeeld over 7 beroepsgroepen. Per beroepsgroep laat het overzicht zien naar welk beroep kan worden overgestapt. Download het overzicht overstapberoepen hier.