Platform naar Werk

Soepeler oversteken van werk-naar-werk

Onlangs is de inspiratiegids Goed op weg van-werk-naar-werk gepubliceerd. Een handig overzicht met wat er nodig is voor werknemers en werkzoekenden om een goede overstap te kunnen maken naar ander werk, zowel binnen als buiten de eigen sector. De uitgewerkte voorbeelden kunnen bedrijven, opleidingsinstituten en de overheid inspireren om zich hiervoor meer in te zetten.

De arbeidsmarkt is behoorlijk in beweging. In sommige sectoren zijn grote tekorten en in andere verandert het werk ingrijpend, onder andere door digitale ontwikkelingen. De arbeidsverhoudingen en loopbanen zijn flexibeler en minder voorspelbaar. ‘Hoewel in Nederland de laatste tien jaar stappen zijn gezet om arbeidsmobiliteit te bevorderen, wordt de van-werk-naar-werkaanpak nog altijd gekenmerkt door fragmentatie en ad hoc-maatregelen’, stelt hoogleraar Irmgard Borghouts van Tilburg University. In de inspiratiegids deelt zij haar visie en lessen uit het buitenland.

Toegankelijke scholing voor iedereen

Bedrijven, de overheid en O&O-fondsen spelen een belangrijke rol om een overstap naar een ander beroep of andere sector eenvoudiger te maken. Belangrijk hierbij is dat publieke en private partijen goed met elkaar samenwerken en dat scholing en ontwikkeling voor iedereen toegankelijk is.

In de gids zijn zeven goede voorbeelden te vinden uit verschillende sectoren waar mensen soepel kunnen overstappen naar ander werk. In de bankensector bijvoorbeeld, waar veel werkenden uitstromen terwijl er in het onderwijs zo’n groot personeelstekort is. Het project Aan de slag voor de klas bracht de klantreis van overstappers in beeld en keek hoe deze vergemakkelijkt kan worden. Naast nieuwe zij-instromers voor het onderwijs leverde dit belangrijke inzichten op die de betrokken partijen (en andere sectoren) nu verder kunnen benutten.

Breder opleiden van vakmensen

Een ander mooi voorbeeld komt uit de schildersbranche. Hoe kun je mensen meer werkzekerheid bieden door ze breder te scholen voor andere (tijdelijke) beroepen? Met die vraag begon schildersbedrijf Faber in 2019 schilders op te leiden tot beginnend installatiemonteur. Zo kunnen schilders in de rustiger winterperiode tijdelijk een ander beroep uitoefenen. Daardoor is het mogelijk om flexkrachten vaker een vast contract te bieden. Dit experiment leverde wisselende resultaten op en vooral waardevolle lessen en aanknopingspunten voor het breder opleiden van vakmensen.

Bekijk meer voorbeelden

De gids Goed op weg van-werk-naar-werk is een uitgave van brancheorganisatie ABU, werkgeversorganisatie AWVN en Tilburg University. Benieuwd naar hulpmiddelen die kunnen helpen bij een overstap? Neem dan een kijkje in de kennisbank.