Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Ambachtsacademie

De Ambachtsacademie biedt opleidingen voor mensen die als zelfstandig ondernemer in de ambacht aan de slag willen gaan. De deelnemer hoeft alleen een beperkte eigen bijdrage te betalen.

Iedereen van 18 jaar en ouder zich kan aanmelden bij de Ambachtsacademie. De opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar en is in principe voltijds (38 uur per week). Wie een WW- of bijstandsuitkering heeft, kan dit doen met behoud van de uitkering. Ook mensen zonder WW-uitkering kunnen in aanmerking komen.

Inhoud Ambachtsacademie

In Nederland is grote behoefte aan ambachtelijke specialisten, van lijstenmaker en meubelmaker tot glazenier. De Ambachtsacademie biedt 24 vakopleidingen die mensen schoolt tot ambachtelijk ondernemer. De opleiding is gebaseerd op het principe van leerling-gezel-meester. De belangstellende wordt opgeleid door ervaren ambachtslieden, in het atelier of de winkel van een leermeester in de buurt. Omdat de opleiding plaatsvindt in een bedrijf, kan die in het hele land worden gevolgd en kan de geïnteresseerde elk moment van het jaar starten. Een online module ondernemerschap is onderdeel van de opleiding. Hierdoor kan de geïnteresseerde na de opleiding een eigen onderneming starten of een ambachtsbedrijf overnemen. Op de website is per ambacht informatie te vinden over het vak, de bijbehorende opleiding en de banenkansen.

Meer informatie

Deelnemers betalen eenmalig 250 euro. Verder zijn er geen kosten, maar ook geen vergoedingen. De opleidingen worden gesteund door UWV en gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga naar de Ambachtsacademie