Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Arbeidsmarkttrends in de Personeelsmonitor Gemeenten

Als je wilt weten welke trends en ontwikkelingen er spelen bij gemeenten als het om de arbeidsmarkt gaat, dan kan de Personeelsmonitor Gemeenten je veel informatie bieden. Elk jaar brengt het A&O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor Gemeenten uit: dé benchmark voor HR-kengetallen bij gemeenten.

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten verzamelt bij zoveel mogelijk gemeenten informatie over personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Inhoud Arbeidsmarkttrends in de Personeelsmonitor Gemeenten

Op de website van de Personeelsmonitor Gemeenten staat de online monitor. Die geeft visueel de belangrijkste trends in een oogopslag. Geïnteresseerden kunnen zo bijvoorbeeld zien of het ziekteverzuim is gestegen, hoe hoog de gemiddelde uitgave per medewerker was in het afgelopen jaar en hoe de in- en doorstroom zich ontwikkelt. Met ingang van 2022 is er voor de gemeenten die meedoen aan de monitor ook het Personeelsmonitor-Dashboard. Dit is een online platform waarin niet alleen de gegevens van de meest recente Personeelsmonitor, maar ook de trends van de afgelopen 5 jaar zichtbaar zijn. Met het dashboard kunnen geïnteresseerden HR-kengetallen van de eigen gemeente vergelijken met die van andere gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse én de landelijke cijfers.

Meer informatie

A&O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten) inspireert, ondersteunt en adviseert gemeenten en hun medewerkers bij organisatieontwikkeling en professionalisering.

Ga naar Personeelsmonitor Gemeenten