Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Beveiligingsbranche duurzaam meedoen

Via de website Beveiligingsbranche duurzaam meedoen kunnen beveiligers workshops volgen en vouchers aanvragen voor scholing, loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding.

Het doel van de workshops is om mensen die in de beveiligingsbranche werken bewuster te maken van de noodzaak zich te blijven ontwikkelen. Hierbij gaat het om talentontwikkeling en vaardigheden en competenties voor huidige en toekomstige functies. Beveiligers kunnen scholingsvouchers aanvragen ter waarde van maximaal 2.000 euro, te gebruiken voor scholing, studieloopbaanadvies en studiebegeleiding.

Meer informatie

Beveiligingsbranche is een initiatief van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, voor iedereen die in de beveiligingsbranche werkt, zoals beveiligingsbedrijven, beveiligers, planners, praktijkopleiders, (salaris)administrateurs, HRM’ers, KAM-coördinatoren en arbo-coördinatoren.

Ga naar Beveiligingsbranche duurzaam meedoen