Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Coachleidraden Eigen Regie

De Coachleidraden Eigen Regie helpen om medewerkers te stimuleren om zelf de regie te pakken over hun duurzame inzetbaarheid. Er zijn daarbij drie handige leidraden beschikbaar.

De huidige arbeidsmarkt vraagt dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en hun duurzame inzetbaarheid. Om zelf de regie te nemen over de eigen duurzame inzetbaarheid kan de werknemer wel een steuntje in de rug gebruiken. Een handig hulpmiddel daarbij zijn de Coachleidraden Eigen Regie van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI).

Inhoud Coach Leidraden Eigen Regie

De leidraden, die zijn ontwikkeld op basis van het model Eigen Regie, helpen om met medewerkers het gesprek aan te gaan over eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Er zijn drie leidraden:

  • Leren & ontwikkelen
  • Loopbaanstappen
  • Gezonde leefstijl

In elke leidraad staat een aantal vragen centraal onder de opeenvolgende thema’s Weten, Willen, Kunnen, Durven en Mogen. Weten medewerkers bijvoorbeeld waar ze tegenaan lopen in hun werk en wat hun talenten zijn? Wat zouden ze bijvoorbeeld willen leren en hoeveel tijd willen daarin steken? Na zo’n 30 vragen heeft de medewerker een goed beeld van de eigen situatie en de mogelijke keuzes om zijn of haar duurzame inzetbaarheid te vergroten.

De leidraden zijn ontwikkeld door de samenwerkende O&O fondsen van verschillende sectoren.