Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Cofinanciering door Werktuig PPO

Werktuig PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Ook ZZP’ers die tijdelijk een baan buiten de sector hebben komen in aanmerking voor cofinanciering.

Professionele ontwikkeling is belangrijk voor duurzame inzetbaarheid en verdienvermogen. Op de website van Werktuig PPO kunnen werkenden op simpele wijze een aanvraag indienen tot medefinanciering van hun ontwikkelplan: Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO).

Inhoud Werktuig PPO

Aanvragers kunnen een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele (dus niet persoonlijke) ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan scholing, coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. De leerdoelen staan hierbij centraal. Wel is het belangrijk dat aanvragers een duidelijke motivatie, onderbouwing en plan van aanpak hebben.

Nadat de aanvraag via de site is ingediend, reageert Werktuig PPO binnen vijf werkdagen. Werktuig PPO financiert 1/3 van de totale kosten van het ontwikkelplan met een maximum van 2.000 euro (incl. btw). De bedoeling is dat de werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en het resterende bedrag door de aanvrager zelf wordt betaald.

Meer informatie

Op de website van Werktuig PPO vind je meer informatie en voorwaarden. Je kunt er ook direct een aanvraag indienen.

Ga naar de homepage