Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

De Inspiratiekaart

De Inspiratiekaart geeft een overzicht van mogelijkheden voor om- en bijscholing voor kansrijke beroepen. Zo krijgt je kandidaat een beeld van de mogelijkheden voor kortdurende bij- en omscholing via het mbo.

Aanleiding voor de Inspiratiekaart is de tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19. Hieruit is in 2021 63 euro miljoen beschikbaar gekomen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Dit budget kan worden gebruikt door professionals om werkenden en werkzoekenden die door de coronacrisis hun baan verloren (of dreigen te verliezen), te begeleiden naar nieuw werk.

Inspiratiekaart omscholen voor kansrijke beroepen

De inspiratiekaart is grotendeels gebaseerd op het overzicht met kansrijke beroepen van UWV van 20 december 2021. Voor een groot aantal van deze kansrijke beroepen wordt in deze kaart aangegeven wat de relevante mbo-kwalificaties zijn. Alle mbo kwalificatie-dossiers, keuzedelen en certificaten zijn te vinden op de SBB portal Kwalificatiestructuur.
Bij- en omscholing via het mbo kan op alle vier de mbo-niveaus. De inspiratiekaart laat vooral de kwalificaties op niveau 2 zien. Vaak zijn er in hetzelfde beroep ook mogelijkheden op niveau 3 en 4. De keuze van het opleidingsniveau is afhankelijk van de achtergrond en
mogelijkheden van de kandidaat.

Bij de kwalificaties zijn daarnaast de bijbehorende mbo-certificaten in beeld gebracht.
Ook is te zien welke kwalificaties zich goed lenen voor praktijkleren in het mbo met de praktijkverklaring. Het gaat daarbij om 1 of meer werkprocessen die veelal onderdeel zijn van de kwalificaties op niveau 1 of 2.

Meer informatie

De Inspiratiekaart werd ontwikkeld door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Kijk hier voor meer informatie.

Ga naar de Inspiratiekaart