Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Flexpool basisonderwijs VPR Pool

VPR Pool is een vervangingspool voor leraren in het basisonderwijs die zorgt voor matching van vraag en aanbod van langdurige vervangingen. Verder promoten zij het vak van en zorgen voor opleiding en begeleiding van zowel startende als ervaren leraren.

VPR Pool is een vervangingspool voor leraren in het basisonderwijs. Door vacatures in te vullen bij de aangesloten basisscholen zorgt de flexpool voor baangarantie, voor ontwikkelingsmogelijkheden en doorstroommogelijkheden voor leraren.

Inhoud VPR Pool

De VPR Pool brengt vraag en aanbod van langdurige vervangingen bij elkaar. De organisatie promoot het vak van leraar om meer mensen te interesseren om in het onderwijs te gaan werken. Daarnaast begeleiden ze startende en ervaren leraren bij hun opleiding en werk met een persoonlijk coachingsplan.

Meer informatie

De VPR Pool is de vervangingspool voor leraren in de regio Voorne-Putten en Rozenburg. Ruim 45 basisscholen zijn aangesloten. Bekijk de website voor meer informatie.

Ga naar VPR Pool