Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Handreiking Aan de slag voor de klas

De handreiking Aan de slag voor de klas beschrijft de reis naar het onderwijs vanuit de financiële dienstverlening. Tientallen mensen hebben zich laten omscholen om voor de klas te staan. Omdat per individu de te nemen stappen naar het onderwijs verschillen, zijn de opgedane ervaringen, kennis en inzichten in de handreiking vastgelegd, inclusief praktische informatie.

Financiële dienstverleners (Nederlandse Vereniging van Banken en Verbond van Verzekeraars), onderwijspartijen (Po-raad, VO-raad, MBO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) sloegen de handen ineen om het lerarentekort tegen te gaan. Het doel was bij te dragen aan het lerarentekort door medewerkers in de financiële sector te informeren over hun carrièremogelijkheden in het onderwijs. Het leverde een convenant en handreiking vol handige informatie op die relevant is voor potentiële zij-instromers uit de financiële sector.

Inhoud handreiking Aan de slag voor de klas

De handreiking beschrijft een aantal fases van de klantreis, waarmee de overstap vanuit de financiële sector naar het onderwijs wordt bedoeld. Per fase vind je een overzicht aan handige sites, uitgesplitst naar regio’s, en tools, zoals zelftests, factsheets en stappenplannen. En omdat de baanzekerheid verschilt in het vo en po en het voor potentiële zij-instromers wel van belang is om te weten wat de prognoses zijn.

In de handreiking is ook informatie te vinden over opleidingen, kennismakingen, snuffelstages en initiatieven die zij-instromers begeleiden naar het onderwijs.

Meer informatie

Arbeidsmarktplatform PO en Voion hebben de handreiking Aan de slag voor de klas samengesteld en ontwikkeld. Meer informatie is ook te vinden op de website van Arbeidsmarktplatform PO.

Download de Handreiking Aan de slag voor de klas!