Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Vergoeding voor scholing zij-instroom Metalektro

Het A+O fonds Metalektro geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte bijscholing van zij-instromers in technische functies vanuit sectoren buiten de Metalektro.

Technische vakmensen zijn onmisbaar voor de Metalektro. Maar het aantal studenten in de techniek daalt en de vergrijzing neemt toe, dit levert een behoorlijk tekort aan technische vakmensen op. Door anders te kijken naar de arbeidsmarkt en de herkenning van skills, kunnen zij-instromers de oplossing zijn voor het tekort in de sector. De tegemoetkoming die het A+O fonds Metalektro biedt is bestemd voor kosten voor zowel een intern als extern bijscholingstraject, of een combinatie van beide. Er is een vergoeding beschikbaar van maximaal € 3.000 per medewerker. 

Voorwaarden

Deelname is alleen mogelijk voor werknemers die vallen onder de cao Metalektro van bij A+O aangesloten bedrijven.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over deze tegemoetkoming en de voorwaarden die eraan zijn gesteld?

Ga naar de website