Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Inspiratiekaarten loopbaanpaden na de ambulancezorg

Op de website van Ambulancezorg Nederland is aandacht voor de loopbaanmogelijkheden voor medewerkers in de ambulancezorg. Op de site staan drie inspiratiekaarten die inzicht geven in de mogelijkheden voor een overstap naar een ander beroep binnen of buiten de sector.

De huidige praktijk leert dat het werken in de ambulancezorg tot de AOW-gerechtigde leeftijd niet voor iedereen haalbaar is. Daarom is het goed om vroegtijdig te kijken naar loopbaanmogelijkheden binnen of buiten de sector. Om het gesprek met de medewerker over dit onderwerp op gang te brengen, zijn in de sector-cao loopbaangesprekken geïntroduceerd, die worden ondersteund door inspiratiekaarten met mogelijke overstapberoepen.

Inhoud Inspiratiekaarten loopbaanpaden na de ambulancezorg

Op de website kunnen geïnteresseerden drie inspiratiekaarten downloaden waarop een aantal overstapmogelijkheden staan voor centralisten meldkamer, ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. De kaarten kunnen worden gebruikt bij loopbaangesprekken of ter inspiratie van de werknemer. Zo staan op de kaart voor ambulancechauffeurs beroepen als rijexaminator, buschauffeur of uitvaartondernemer. Centralisten meldkamer kunnen een overstap maken naar een functie als logistiek manager, mediator of internetmarketeer. En ambulanceverpleegkundigen kunnen zich oriënteren op functies als leraar in het basisonderwijs, acupuncturist of communicatiemedewerker. Per beroep staat op de inspiratiekaarten informatie over de eventuele opleiding die nodig is om deze functie te kunnen uitoefenen.

Meer informatie

De voorbeelden zijn ontleend uit praktijkvoorbeelden die zijn verzameld door P&O-adviseurs binnen de ambulancezorg. Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de inspiratiekaarten.

Ga naar Overstapberoepen na de brandweer