Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Klimaatbanen in de gebouwde omgeving

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen zijn er veel technische vakmensen nodig voor het uitvoeren van klimaatwerkzaamheden. De publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ brengt in kaart welke technische vakmensen er precies nodig zijn.

De inzichten uit de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving‘ maken het mogelijk om concrete wervings- en scholingsacties op te zetten. Die zijn hard nodig om het tekort aan vakmensen aan te pakken.

Inhoud Klimaatbanen in de gebouwde omgeving

Op de website van Bouwend Nederland is aandacht voor de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving.’ Daaruit blijkt dat er een flink tekort is aan vakmensen voor klimaatwerkzaamheden. Soms gaat het daarbij om specifieke beroepen, zoals isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur, monteur warmtenetten of energieprestatieadviseur. Maar vaak is het uitvoeren van de klimaatwerkzaamheden deel van een breder takenpakket. Zo voeren timmerlieden ook wel installatiewerkzaamheden uit en zorgen elektriciens vaak voor het aansluiten van zonnepanelen op de meterkast en plaatsen installateurs ook warmtepompen.

Ook zijn er beroepen waarin werknemers niet zozeer zelf met klimaatwerkzaamheden bezig zijn, maar die wel nodig zijn ter ondersteuning, ontwerp en afronding van de verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan grondwerkers, vloerenleggers, ontwerpers, werkvoorbereiders en calculatoren.

Meer informatie

De publicatie is door UWV in samenwerking met SBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en scholing klimaatakkoord tot stand gekomen. Klik op de knop hieronder voor meer informatie over Klimaatbanen in de gebouwde omgeving.

Ga naar Klimaatbanen in de gebouwde omgeving