Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Leertrajecten van TechForce Rijnmond

Met een interessant leertraject werft TechForce Rijnmond techniekleraren. Door een nauw samenwerkingsverband tussen onder andere de lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs en het bedrijfsleven kunnen techniekleraren stage lopen bij aangesloten bedrijven die hier veel ervaring mee hebben. Ook biedt TechForce Rijnmond de kans om hybride techniekleraren in te zetten. Dit zijn professionals die een baan in het bedrijfsleven combineren met inzetbaar zijn in het (v)mbo-onderwijs.

Het doel van TechForce Rijnmond is om de kansen te laten zien van de technische arbeidsmarkt. Techforce Rijnmond doet dat onder andere door het bieden van een kwalitatieve opleiding tot techniekleraar, mede door een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de optie tot hybride werken.

Omdat techniek een tekortvak is in het onderwijs, zijn techniekleraren meer dan welkom. TechForce Rijnmond biedt loopbaanoriëntatie en -begeleiding, doorlopende leerroutes en professionalisering aan voor jongeren, techniekleraren en schooldirecties. TechForce Rijnmond heeft een groot netwerk aan vmbo- en mbo-instellingen en deelnemende bedrijven.

Inhoud TechForce Rijnmond

Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, maar ook met diverse technische branche- en koepelorganisaties, opleidingsfondsen en samenwerkingsverbanden binnen de techniek(promotie), is het techniekonderwijs dat TechForce Rijnmond aanbiedt deskundig en eigentijds. In het programma zijn niet alleen werkbezoeken en docentstages opgenomen, maar ook manieren om leraren en schooldirecties verder te scholen. Met TechForce Rijnmond kan een techniekleraar eenvoudig stage lopen en ervaring opdoen in het bedrijfsleven.

Hybride techniekleraren

TechForce Rijnmond biedt ook professionals die al een baan hebben in de techniekbranche de kans om hun baan te combineren met het leraarschap. Dit worden ook wel hybride techniekleraren genoemd. Dit kan in loondienst, gedetacheerd of als zzp-er, ongeacht het aantal uren. De inzet van hybride techniekleraren is niet per se de (kwantitatieve) oplossing voor een eventueel docententekort. Maar als vakkrachten uit het bedrijfsleven aanhaken bij het onderwijs, heeft het zeker in kwalitatieve zin een positief effect

Meer informatie

Op de website van TechForce Rijnmond vind je meer informatie over het gehele initiatief en de samenwerking met het bedrijfsleven. Met de knop hieronder vind je meer informatie over het hybride docentschap en het werven van leraren in het technisch domein.

Bekijk de inspirerende alternatieven