Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Leerwerkloket: persoonlijkheids- en beroepentesten

De missie van Leerwerkloket is te zorgen dat alle Nederlanders de kans krijgen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Hier vind je testen die sturing geven in het keuzeproces.

Op de website van Leerwerkloket vind je verschillende testen die je kandidaat helpen een beeld te krijgen van zijn of haar interesses en kracht. Dit gebeurt aan de hand van persoonlijkheidstesten, drijfverentesten en beroepentesten. Voor meer ondersteuning of vragen over de resultaten kan je contact opnemen met het regionale leerwerkloket.

Leven lang ontwikkelen

In een constant veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk een leven lang te blijven leren en ontwikkelen. Functies en werkzaamheden veranderen snel. Volgens Leerwerkloket is het van groot belang dat de werknemer daarop inspeelt, om (langdurige) werkloosheid te voorkomen. Op de website van Leerwerkloket vind je gratis testen die jouw kandidaat helpen bij het vinden van mogelijke (vervolg)opleidingen, bijscholingstrajecten of leerwerktrajecten. Ook kun je bij Leerwerkloket terecht voor persoonlijk advies in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

 

Meer informatie

Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 leerwerkloketten verspreid over het hele land. Kijk hier voor de persoonlijkheidstesten of meer informatie.

Ga naar Leerwerkloket