Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Levenlanglerenkrediet

De Subsidieregeling Levenlanglerenkrediet is bedoeld voor mensen jonger dan 56 jaar die een opleiding willen volgen maar geen recht hebben op reguliere studiefinanciering. Via de website zijn de voorwaarden te lezen en kan een aanvraag worden ingediend.

De Subsidieregeling Levenlanglerenkrediet is bedoeld voor particulieren die geen andere vergoeding kunnen ontvangen en het college- of lesgeld willen lenen van de overheid. Het Levenlanglerenkrediet kan jaarlijks worden aangevraagd voor een bedrag ter hoogte van het collegegeld of lesgeld. Het gaat om een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan het hbo of de universiteit (ook modulair onderwijs). Of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo.

Meer informatie

De subsidieregeling Levenlanglerenkrediet wordt uitgevoerd door DUO van het ministerie van OCW.

Ga naar Subsidieregeling Levenlanglerenkrediet