Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Ontwikkelingsbudget – motorvoertuigen

Via OOMT kunnen mensen die in de motorvoertuigenbranche werken een coachingstraject volgen voor loopbaanontwikkeling. Hiervoor is een voucher beschikbaar van 1.200 euro.

Via de coaches van OOMT kan de kandidaat met inzet van een voucher ter waarde van 1.200 euro een loopbaan- en ontwikkeltraject starten. Het kan gaan om met plezier blijven werken, een overstap maken in een bedrijf, of een andere baan of opleiding zoeken. Via de website van OOMT zijn alle mogelijkheden te bekijken voor coaching, opleiding en ontwikkeling. Als een coachingstraject leidt tot een persoonlijk ontwikkelplan kan de coach overwegen om gericht een loopbaancheque toe te kennen aan de kandidaat.

OOMT heeft ook een eigen loopbaantest ontwikkeld waarin een kandidaat erachter kan komen waar hij goed in is en of hij kan doorgroeien.

Meer informatie

OOMT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. Deze activiteit van OOMT is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW.

Ga naar OOMT