Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Ontwikkelingsbudget – schilders

Medewerkers bij een schilder-, afwerkings- of glaszettersbedrijf die onder de cao vallen kunnen na een intakegesprek gratis advies krijgen over scholing, of begeleiding krijgen bij een loopbaantraject. Ook eventuele scholingskosten kunnen worden vergoed.

Cao-partijen in de sector schilders- afwerkings- en glaszetbedrijven (SAG) hebben geld beschikbaar gesteld voor adviesgesprekken, loopbaantrajecten en scholing voor werknemers. Met een loopbaancoach kunnen werknemers verkennen welk werk en ontwikkelperspectief bij hen past. Ook wordt ondersteuning aangeboden bij een cv opstellen en solliciteren. Op de website is meer informatie te vinden over de begeleiding door verschillende loopbaancoaches.

Meer informatie

Deze subsidiemogelijkheid is een iniatief van Stichting Mijn Carrière Deze stichting ondersteunt werknemers in de sector financieel bij het werken aan hun duurzame inzetbaarheid, het behouden van hun eigen werk of het verkrijgen van ander passend werk.