Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Loopbaangesprek voorbereiden – waterschappen

Met Loopbaan op peil kunnen medewerkers en leidinggevenden in de sector waterschappen een loopbaangesprek goed voorbereiden. De ‘praatkaart’ met vijf stappen voor een goed loopbaangesprek is hierbij het uitgangspunt.

Medewerkers en leidinggevenden in de sector waterschappen vinden op Loopbaan op peil achtergrondinformatie, vragen, opdrachten en tips voor een goede voorbereiding op het loopbaangesprek. Ook zijn er filmpjes met uitleg en een handige praatkaart te vinden voor bij het gesprek. Stap 5: Jouw loopbaan op peil

Inhoud Loopbaan op peil – waterschappen

Op de website Loopbaan op peil is alles te vinden om het loopbaangesprek voor te bereiden. Er is een video waarin medewerkers en leidinggevenden uitleggen wat de waarde is van het loopbaangesprek. Ook staat er een uitleg over de vijf stappen in het loopbaangesprek:

  • Stap 1: Het loopbaangesprek: wat zijn je verwachtingen?
  • Stap 2: Jouw huidige werksituatie: hoe sta je er momenteel voor?
  • Stap 3 Veranderingen om ons heen: wat betekent dat voor jouw functioneren?
  • Stap 4: Jouw loopbaanontwikkeling: welke wensen en mogelijkheden zijn er?
  • Stap 5: Jouw loopbaan op peil: welke afspraken maak je?

Om het gesprek zelf in goede banen te leiden is er een praatkaart waar bij elke stap de vragen staan die aan bod kunnen komen.

Meer informatie

Loopbaan op peil is een initiatief van het Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen. Het fonds werkt voor de 21 waterschappen/hoogheemraadschappen en 14 hieraan gelieerde organisaties zoals belastingkantoren, waterlaboratoria en overkoepelende sectororganisaties.

Ga naar Loopbaan op peil