Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Met subsidie omscholen in Utrecht

Wie in Utrecht woont en minder dan 40.000 euro per jaar verdient, kan zich met subsidie laten omscholen naar een functie in de zorg-, onderwijs-, bouw en techniek of ICT. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Leerwerkloket Utrecht om samen de mogelijkheden te onderzoeken.

Wie al een opleiding in gedachten heeft, kan laten beoordelen of deze voor subsidie in aanmerking komt. Het Leerwerkloket Utrecht vergoedt maximaal 7.000 euro van de opleidingskosten.

Inhoud Met subsidie omscholen in Utrecht

Op de website van het Leerwerkloket staat wat belangstellenden kunnen doen om in aanmerking te komen voor de subsidie. De subsidie is bedoeld voor mensen die zich willen omscholen voor kansrijke sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de bouw en techniek of de ICT.

Valt de opleiding niet binnen één van die sectoren? Ook dan kijkt het Leerwerkloket mee naar de mogelijkheden.

Voor aanvragers geldt wel een aantal voorwaarden:

  • De aanvrager is woonachtig in gemeente Utrecht
  • De aanvrager wil zich omscholen naar de zorg, onderwijs, bouw en techniek of ICT-sector
  • De aanvrager heeft een maximaal individueel bruto jaarinkomen van 40.000 euro
  • De aanvrager is niet leerplichtig of kwalificatieplichtig
  • De aanvrager komt niet in aanmerking voor andere scholingsregelingen van het UWV, de gemeente of het Regionaal MobiliteitsTeam
  • De aanvrager moet nog met de opleiding beginnen

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor oriëntatie op een ander beroep (zoals meeloopstages) of als voorbereiding op de omscholing. Hiervoor is maximaal 500 euro subsidie beschikbaar per inwoner.

Meer informatie

De omscholingssubsidie van het Leerwerkloket Utrecht is aan te vragen tot 1 oktober 2022. Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband van UWV, gemeente Utrecht, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Wellant College, VNO/NCW en MKB Midden. Klik op de knop hieronder voor meer informatie.

Ga naar Met subsidie omscholen in Utrecht