Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Mobiliteitsnetwerk Utrecht

MU is een onafhankelijk HR netwerk dat door verbinding en kennisdeling ondersteuning biedt voor kandidaten van deelnemende werkgevers, met duurzame inzetbaarheid als missie. Duurzame inzetbaarheid loopt als rode draad door alle activiteiten van MU.

Het netwerk bestaat uit meer dan 100 regionale werkgevers en instellingen, die meebewegen met de veranderende arbeidsmarkt. Het netwerk wisselt werknemers, kennis, ideeën en ervaringen uit, en benut zo gezamenlijk alle kansen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Kandidaten van deelnemende werkgevers kunnen begeleid worden naar ander werk aan de hand van stages, loopbaanadvies of detachering.

Vier pijlers

De vier pijlers van het netwerk zijn ontmoeten, kennisdelen, matchen en ontwikkelen. Het netwerk organiseert onder andere dialoogsessies over een circulaire arbeidsmarkt, matchtafels met ondernemers en werkgevers, en gesprekken met loopbaancoaches. Zo biedt het mobiliteitsnetwerk ondersteuning bij de instroom, de ontwikkeling en de uitstroom van personeel.

Meer informatie

Wil jij weten wat het mobiliteitsnetwerk voor jouw kandidaat kan betekenen?

Ga naar Mobiliteitsnetwerk Utrecht