Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Netwerk Hello Mentor

Hello Mentor is een platform dat mentoren koppelt aan ICT-studenten en afgestudeerden. Zo krijgen zij een beter beeld van de arbeidsmarkt en competenties die nodig zijn voor het werk. De mentoren hebben goede contacten met universiteiten en met organisaties en bedrijven in de ICT. Dat biedt alle partijen voordelen om mensen goed op te leiden en te behouden voor de sector.

De mentoren van Hello Mentor brengen studenten en recent afgestudeerden in contact met technologiegedreven werkgevers. Werkgevers kunnen zodoende talent aantrekken en behouden. Hello Mentor werkt verder samen met onderwijsinstellingen zoals de VU Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Amsterdam University College en met organisaties als StartupAmsterdam, House of Skills, ASIF Ventures, Women in Tech, en Amsterdam Data Science.

Inhoud Hello Mentor

Het begeleidingsprogramma van Hello Mentor duurt vier maanden met minimaal zes bijeenkomsten met de mentor en een aantal ontmoetingen met bedrijven. Studenten en recent afgestudeerden krijgen door de begeleiding een beter beeld van de arbeidsmarkt en van de verwachtingen van werkgevers. Zij kunnen zo verkennen welke mogelijkheden aansluiten bij hun opleiding, ervaring en gewenste functie. Ook bouwen zij een netwerk op. Voor werkgevers biedt Hello Mentor de mogelijkheid om talenten aan te trekken en te behouden voor de organisatie en de sector.

Meer informatie

Hello Mentor is een zelfstandig platform. Voor studenten is deelname aan het mentorprogramma gratis. Bekijk de Engelstalige website voor meer informatie.

Ga naar Hello Mentor