Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Netwerk Viazorg

Werkgeversorganisatie Viazorg biedt zorg- en welzijnsorganisaties in Zeeland ondersteuning en advies op het terrein van personeel, organisatie en arbeidsmarktactiviteiten. Bij Viazorg zijn ruim 80 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.

Zorg- en welzijnsinstellingen die zijn aangesloten bij Viazorg krijgen toegang tot arbeidsmarktinformatie, het Viazorg-netwerk en bijeenkomsten voor de aangesloten organisaties. Daarnaast biedt Viazorg via de dochteronderneming Viawerk HR-advies, loopbaanbegeleiding en re-integratietrajecten voor de deelnemers.

Inhoud van netwerk Viazorg

Als regionale arbeidsmarktorganisatie anticipeert Viazorg op regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Viazorg biedt de deelnemers een betrouwbaar en waardevol netwerk. Het gezamenlijk oppakken van arbeidsmarktinitiatieven en het delen van kennis versterkt de sector en vergroot de kans dat de aangesloten organisaties samen voldoende goed opgeleid personeel kunnen aantrekken en behouden. Aangesloten organisaties kunnen daarnaast profiteren van de door Viazorg verzamelde arbeidsmarktinformatie, deelnemen aan netwerken en gratis workshops en kennissessies.

Meer informatie

Zorg- en welzijnsorganisaties die zich willen aansluiten bij Viazorg betalen een vast tarief per fte. Voor organisaties tot 200 fte geldt een tarief van € 15,50 per fte (met als minimum 580 euro). Organisaties met meer fte betalen een iets lager tarief. Meer weten over de diensten van Viazorg? Klik dan op de knop hieronder.

Ga naar Viazorg