Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Onderwijsloket Midden-Brabant

In het Onderwijsloket Midden-Brabant werken diverse onderwijsinstellingen en lerarenopleidingen samen om het tekort aan onderwijspersoneel in de regio terug te dringen. Via de website bieden ze informatie aan iedereen die in het onderwijs werkt of wil werken, van student en carrièreswitcher tot herintreder en onderwijsprofessional.

Ook de komende jaren kampt het onderwijs in Midden-Brabant met een personeelstekort. Via dit regionale Onderwijsloket kunnen belangstellenden ontdekken hoe leuk het is om in het onderwijs te werken en welke kansen er liggen.

Inhoud Onderwijsloket Midden-Brabant

Op de website van het Onderwijsloket Midden-Brabant zijn verschillende ingangen voor verschillende doelgroepen die een carrière in het onderwijs overwegen: de student, de carrièreswitcher, de herintreder en de onderwijsprofessional.

Voor elke doelgroep is er een button op de website. Onder die knoppen kunnen de belangstellenden een keuze maken uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Per onderwijssoort is daarna te lezen wat het werk inhoudt, welke baanmogelijkheden er zijn en welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

Meer informatie

Op de website is ook informatie te vinden over subsidieregelingen die mogelijk ingezet kunnen worden voor de bekostiging van de opleiding. Wie meer wil weten over Onderwijsloket Midden-Brabant, klikt op de actieknop hieronder.

Ga naar de Onderwijsloket Midden-Brabant