Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Online scan Startwijzer VO

De Startwijzer VO is een digitale scan die in kaart brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen van het leraarsvak winst te behalen valt. Het beoogde doel is om meer inzicht te geven en te krijgen in het startbeleid voor nieuwe leraren en dat te verbeteren waar nodig.

De Startwijzer VO is voor de volgende doelgroepen in het leven geroepen:

  • Een startende leraar (tot 3 jaar ervaring)
  • Een begeleider van startende leraren
  • Een collega van de startende leraar uit de vaksectie
  • Een teamleider
  • Een HRM-functionaris
  • Een schoolleider

Wanneer de scan wordt gebruikt, krijgt de school beter zicht op het inwerkbeleid. Voor bijvoorbeeld de startende leraar is de scan interessant omdat hij een beter beeld krijgt bij het inwerkbeleid.

Inhoud Startwijzer VO

Om van de Startwijzer VO gebruik te kunnen maken, moet de geïnteresseerde eerst inloggen en aangeven op welke school hij actief is en welke rol hij heeft. Na het aanmaken van een wachtwoord start de scan en doorloopt de geïnteresseerde het programma met alle onderdelen van de Startwijzer VO. Voor ieder onderdeel moet een score ingevuld worden, variërend van ‘niet in orde’, ‘twijfel’ of ‘in orde’. Per onderdeel worden beknopte omschrijvingen, concrete aandachtspunten en inspirerend voorbeelden gegeven.

Na afloop van de scan ontvangt de geïnteresseerde een overzicht van zijn scores met daarin welke (deel)aspecten in orde zijn en welke extra aandacht nodig hebben. Tot slot kunnen er prioriteiten worden geselecteerd en een actieplan geformuleerd.

Meer informatie

De Startwijzer VO is ontwikkeld door Wageningen University & Research en Aeres Hogeschool Wageningen en in samenwerking met de VO-raad doorontwikkeld.

Ga naar de Startwijzer VO