Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Opleiding Educatieve Master Primair Onderwijs

Met de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) kunnen universitair geschoolde mensen in twee jaar een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs halen.

Om het lerarentekort tegen te gaan, werken universiteiten samen om een verkorte opleiding te bieden voor afgestudeerden (wo-bachelor) die in het onderwijs willen werken.

Inhoud Educatieve Master Primair Onderwijs

De Educatieve Master Primair Onderwijs is een tweejarige universitaire voltijdstudie. De bedoeling is om academische leraren op te leiden die vanuit inhoudelijke expertise en wetenschappelijke kennis kunnen bijdragen aan onderwijsverbeteringen op klas- en schoolniveau. De studenten halen een Master of Science en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

Meer informatie

Educatieve Master Primair Onderwijs wordt aangeboden door de VU, UvA, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Bekijk ook de tweejarige deeltijdopleiding Universitaire master met academische deeltijdpabo.

Ga naar Educatieve Master Primair Onderwijs