Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Persoonlijk ontwikkelingsbudget cao Graanbe-en verwerkende bedrijven

Valt jouw kandidaat onder de cao Graanbe-en verwerkende bedrijven? Dan kan hij gebruik maken van een budget voor een opleiding.

Sinds 2014 is in de cao opgenomen dat werknemers, vallend onder de cao, recht hebben op een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor niet-functiegebonden scholing van maximaal 1.250 euro per twee jaar.

Het gebruik van dit POB is op initiatief van de werknemer. De werkgever schiet het bedrag van maximaal 1.250 euro voor en faciliteert. De kosten van de opleiding boven dit bedrag zijn voor rekening van de werknemer. De scholing moet plaatsvinden buiten werktijd.

De werkgever vergoedt ook eenmaal per vijf jaar een loopbaancheck ter waarde van 750 euro. Wellicht is dit ook interessant voor jouw kandidaat.

Meer informatie

Bekijk de criteria om erachter te komen of jouw kandidaat gebruik kan maken van het budget.

Lees verder