Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Persoonlijk ontwikkelingsbudget medewerkers in de Margarine- en spijsvetindustrie

Valt jouw kandidaat onder de cao Margarine- en spijsvetindustrie? Dan kan hij een persoonlijk ontwikkelingsbudget inzetten voor scholing of loopbaancoaching.

Het persoonlijk budget is bestemd voor scholing binnen of buiten de sector, voor persoonlijke ontwikkeling, een EVC-traject of een loopbaantraject via James of FNV. Het maximale bedrag per verzoek is 1.500 euro. Alleen werknemers in vaste dienst of met een contract langer dan zes maanden kunnen er een beroep op doen. De werkgever vergoedt ook een beperkt studieverlof.

Meer informatie

Lees in de cao meer over deze regeling op pagina 38.

Check de cao