Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Persoonlijk ontwikkelingsbudget medewerkers Slagersbedrijven

De stichting Vormings- en ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS) stelt de financiering beschikbaar. Voor meer informatie over deze financiële tegemoetkomingen kun je terecht op de website van Stichting VOS.

De stichting Vormings- en ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS) stelt de financiering beschikbaar. Het doel ervan is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het goed functioneren van het slagersbedrijf. Het persoonlijk ontwikkelingsbudget is bedoeld als tegemoetkoming in loopbaanbegeleiding, en scholings- en opleidingsactiviteiten.

Meer informatie

Stichting VOS  is een samenwerkingsverband van sociale partners in de slagersbranche. Bekijk de website voor meer informatie over de tegemoetkoming.

Ga naar stichting VOS