Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Persoonlijk ontwikkelingsbudget Vleessector

Medewerkers die onder de cao Vlees vallen en lid zijn van FNV of CNV kunnen gratis loopbaanadvies of een studiebijdrage aanvragen van 500 euro.

Om meer mobiliteit te stimuleren biedt de sector een overzicht van de mogelijkheden voor ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers die lid zijn van FNV of CNV kunnen een studiebijdrage aanvragen van maximaal 500 euro per jaar. Uitgangspunt is wel dat de opleiding bijdraagt aan een betere positie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Bekijk het overzicht van de mogelijkheden voor meer mobiliteit en de voorwaarden voor de studiebijdrage (pdf).

Check de cao