Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Prikbord collegiale in- en uitleen tussen architectenbureaus

Via het prikbord van Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) helpen architectenbureaus elkaar met het (tijdelijk) in- en uitlenen van personeel. Door de coronacrisis zijn projecten geannuleerd, terwijl elders werkpieken worden ervaren. Met dit initiatief helpen bureaus elkaar aan personeel.

Om goed de coronacrisis door te komen, helpen architectenbureaus elkaar via het prikbord van SFA. Op dit prikbord bieden bureaus die te weinig werk hebben hun werknemers aan en vragen andere bureaus juist wegens drukte om extra personeel. Het prikbord fungeert hierdoor als een marktplaats van vraag en aanbod aan personeel.

Hoe werkt de collegiale uitwisseling?

Het gaat om een pilot waarmee SFA wil onderzoeken of er blijvende behoefte is aan het prikbord, waarmee architectenbureaus personeel (tijdelijk) kunnen uitwisselen. Voor deelname zijn er uitgangspunten geformuleerd in een modelovereenkomst waar bureaus aan moeten voldoen. Ieder deelnemend bureau geeft in een aanmeldingsformulier aan welke diensten worden aangeboden, of waar behoefte aan is.

Meer informatie

Met onderstaande knop ga je naar het prikbord van SFA waar je alle benodigde informatie, formulieren en aangeboden diensten van architectenbureaus vindt.

Ga naar het prikbord