Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Programma Onbeperkte Denkers

Het rijksbrede programma Onbeperkte Denkers zet zich in om de inclusiviteit op de werkvloer bij het Rijk te stimuleren. Het project richt zich in de huidige campagne met name op het aanbieden van werk en ontwikkelingsperspectief aan mensen met een arbeidsbeperking.

Vanuit de Wet Banenafspraak zijn ambities geformuleerd voor het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking binnen de Rijksoverheid. Om deze ambities kracht bij te zetten, is het programma Onbeperkte Denkers gestart, dat het inclusieve werkklimaat bij de ministeries ondersteunt. Elke rijksmedewerker die wil bijdragen aan inclusiviteit kan zich aanmelden als Onbeperkte Denker.

Inhoud van Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers zijn mensen die een steentje willen bijdragen aan een inclusieve Rijksoverheid, waar kans op werk en ontwikkelingsperspectief is voor iedereen. Op de website van de beweging Onbeperkte Denkers is een flink aantal praktische handvatten te vinden om inclusiviteit op de kaart te zetten binnen de Rijksoverheid. Bezoekers vinden er bijvoorbeeld tips voor het maken van een actieplan, inclusieve vraagstukken en een denktank. Op de website zijn ook inspirerende verhalen te zien en te lezen van mensen met een beperking, over wat werk voor hen betekent en hoe zij hun plek op de arbeidsmarkt hebben moeten veroveren.

Meer informatie

Het concept Onbeperkte Denkers is ontwikkeld door Qidos en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onbeperkte Denkers is mede mogelijk gemaakt door het A+O fonds Rijk. Druk op de knop hieronder om aan de slag te gaan als Onbeperkte Denker.

Ga naar Onbeperkte Denkers