Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

ProMotion – loopbaanbegeleiding

Medewerkers van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) kunnen met behulp van een loopbaanadviseur hun wensen en mogelijkheden voor hun loopbaan in kaart brengen. De begeleiding, coaching en training zijn gratis.

Kandidaten kunnen met verschillende online vragenlijsten een duidelijker beeld krijgen van hun talenten en loopbaanwensen. ProMotion biedt individuele begeleidingstrajecten, maar ook groepstrainingen, op school of op het OMO-bureau. Na een intakegesprek bespreken de coach en de kandidaat welke thema’s belangrijk zijn en welke stappen er in een vervolgtraject kunnen worden gezet.

Inhoud website ProMotion

Via de website kun je online vragenlijsten invullen om een beeld te krijgen van loopbaanwensen. Er zijn tips te vinden voor solliciteren en het opstellen van een cv. Daarnaast is er een overzicht van workshops die medewerkers gratis kunnen volgen.

Meer informatie

ProMotion is het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het centrum helpt medewerkers met hun loopbaan. Het kan gaan om taakverbreding, specialisatie, een stapje terug doen of van functie veranderen.

Ga naar ProMotion Loopbaanbegeleiding