Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19

Met de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 wil de overheid samenwerking stimuleren in regionale mobiliteitsteams. Het doel is dat mensen die door de coronamaatregelen hun baan zijn kwijtgeraakt, scholing kunnen volgen en werkfit blijven door bijvoorbeeld praktijkleren.

Werknemers- en werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV werken samen in regionale mobiliteitsteams om mensen te ondersteunen bij het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en voor het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 is gepubliceerd in de Staatscourant en heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025.  De precieze voorwaarden zijn te lezen in de toelichting bij deze regeling.

Meer informatie

De Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 wordt uitgevoerd door het UWV met samenwerkingspartners. Bekijk de regeling op de website van de Staatscourant.

Ga naar Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19