Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Regionale Toolbox Haaglanden en Zuid-Holland

De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal bieden in een regionale Toolbox een overzicht van instrumenten om mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

De Regionale Toolbox Haaglanden en Zuid-Holland biedt een overzicht van instrumenten die gemeenten in die regio’s en het UWV kunnen inzetten om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met en zonder uitkering die een beperking hebben, ziek zijn of om schoolverlaters.

In het overzicht is te zien welke instrumenten gemeenten en het UWV hebben om mensen te ondersteunen op de arbeidsmarkt. Denk aan proefplaatsing, no-riskpolis, begeleiding van de werkgever en werkvoorzieningen.

Bekijk ook de Toolkit Programmaraad op de website waarin alle wettelijke regels zijn terug te vinden voor deze doelgroep.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de regionale Toolbox? Neem dan een kijkje in het overzicht.

Ga naar de Toolbox