Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Routekaart eigen regie

De routekaart Eigen Regie is een handig hulpmiddel voor O&O-medewerkers. De routekaart helpt om vanuit het Eigen Regie-model én met draagvlak vanuit de doelgroep gerichte interventies te ontwikkelen voor werknemers. Zo creëren ze meer eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

De routekaart Eigen Regie kunnen O&O-collega’s samen met de werknemer doorlopen. In drie stappen ontwikkel je een concreet startpunt voor een interventie gericht op eigen regie. Iedere stap check je bij de doelgroep.

Inhoud Routekaart eigen regie

De huidige arbeidsmarkt vraagt dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en zelf de regie nemen over hun loopbaan. Dat vraagt om een stimulerende werkomgeving die eigen regie ondersteunt. De routekaart Eigen Regie, die dit proces ondersteunt, bestaat uit drie stappen: focus, analyse en probleemdefinitie, en verdieping oplossingsrichtingen.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de routekaart Eigen Regie of download de pdf via de knop hieronder.

Ga naar Routekaart eigen regie