Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren richt zich op werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats willen aanbieden aan leerlingen of studenten. Aanvragen zijn gebonden aan een looptijd en een budget.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Inhoud subsidieregeling Praktijkleren

Werkgevers kunnen de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aanvragen of na afloop van de begeleiding. De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Meer informatie

De website is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik op de knop hieronder voor meer informatie.

Ga naar Subsidieregeling Praktijkleren