Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Subsidieregeling StiP

De STiP-subsidieregeling biedt langdurig werklozen met een uitkering de mogelijkheid om maximaal twee jaar werkervaring op te doen om daarna gemakkelijker regulier werk te vinden.

STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. De regeling is vooral bedoeld voor langdurig werkloze mensen met multi-problematiek, zoals gezondheidsproblemen, psychische kwetsbaarheid, schulden en slechte huisvesting. Het betreft gesubsidieerde, ondersteunende en aanvullende banen die niet concurreren met bestaand werk, met name om ondersteunende assistent-functies. Op de website is beknopte informatie over de regeling te vinden en een voorbeeld uit de praktijk bij de gemeente Den Haag. Verder zijn er relevante links en documenten te vinden.

Meer informatie

De programmaraad Regionale Arbeidsmarkt werkt samen met Divosa, VNG, UWV en Cedris. Klik op de knop hieronder voor meer informatie.

Ga naar STiP-regeling