Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Subsidieregeling Tel mee met taal

Met de subsidieregeling Tel mee met taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor scholing of activiteiten van werknemers om betere taal- en rekenvaardigheid of betere digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen. Het doel is dat zo veel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken, om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd via de website om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. De subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage.

Meer informatie

Het programma Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. Bekijk de website voor meer informatie.

Ga naar Tel mee met Taal