Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Tool 21st century skills

De zelfscan 21st century skills is een online tool waarmee rijksambtenaren kunnen ontdekken hoe het staat met hun moderne vaardigheden. Hebben ze bijvoorbeeld genoeg ICT-basisvaardigheden, weten ze hoe de media werkt en zijn ze in staat waardevolle en betrouwbare informatie te herkennen?

De gratis online zelfscan is een tool waarmee de medewerker erachter kan komen of zijn moderne vaardigheden op peil zijn. Daarnaast helpt de zelfscan loopbaan- en HR-adviseurs en leidinggevenden om rijksmedewerkers te stimuleren hun 21st century skills te ontwikkelen

Inhoud van 21st century skills

Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook als je je huidige werk goed wilt blijven doen, heb je nu al nieuwe vaardigheden nodig. Het A+O fonds Rijk wil alle rijksambtenaren ondersteunen om tijdig deze vaardigheden te ontwikkelen.

De online tool bestaat uit vier testonderdelen:

  • Werkcompetenties & denkstijlen onderzoekt de werkcompetenties op het vlak van sociale en culturele vaardigheden, communiceren, samenwerken en zelfregulering. Denkstijlen geven inzicht in die manier van denken die wij als mensen nog altijd beter kunnen uitvoeren dan computers: creatief denken, kritisch denken en problemen oplossen.
  • Mediawijsheid gaat na of de medewerker weet hoe media werkt, de positieve en negatieve gevolgen van de media kan inzien en kritisch kan reflecteren op het eigen gebruik van media.
  • ICT-basisvaardigheden gaat over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.
  • Informatievaardigheden onderzoekt hoe de medewerker met informatie omgaat: kan hij betekenisvolle en betrouwbare informatie selecteren uit de overweldigende informatie die op ons afkomt?

Van ieder testonderdeel ontvangt de deelnemer een persoonlijk rapport. Hiermee krijgt hij een goed beeld van zijn 21st century skills: waar is hij sterk in en waarin kan hij zich nog ontwikkelen? Het rapport bevat ook handige tips voor de ontwikkeling van de eigen moderne vaardigheden.

Meer informatie

De zelfscan is ontwikkeld voor iedereen die voor het Rijk werkt. Dus ook voor medewerkers met een tijdelijk contract of medewerkers die op flexibele basis voor het Rijk werken. Meedoen aan de zelfscan kan door te klikken op de knop hieronder.

Ga naar Werken aan je toekomst