Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Tool TeamWork Routekaart Wij Techniek

Wij Techniek heeft een TeamWork Routekaart ontwikkeld waarmee werkgevers en adviseurs samen een route maken voor nieuwe medewerkers in bedrijven in de installatietechniek. De route kunnen zij per geval bepalen en aanpassen.

Ook in de installatietechniek is er veel behoefte aan personeel. Belangrijk is om mensen die instromen bij een bedrijf te behouden voor de sector. Daarom heeft Wij Techniek een TeamWork Routekaart ontwikkeld. Daarmee komt het complete proces van instroom van de kandidaat in beeld.

Inhoud TeamWork Routekaart

Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen samen met adviseurs van Wij Techniek de TeamWork Routekaart invullen. Zij kunnen het proces van instroom in een aantal stappen verdelen en per onderdeel een instroomplan maken, afhankelijk van de organisatie. Per onderdeel wordt een verantwoordelijke aangesteld en bekeken waar extra hulp nodig is. Door het proces te evalueren kunnen zij het instroomproces steeds verbeteren. Doel is om nieuwe medewerkers goed in te laten stromen, zodat zij ‘landen’ in de organisatie en behouden blijven voor de sector.

Meer informatie

TeamWork Routekaart Wij Techniek is ontwikkeld door Wij Techniek, een samenwerkingsverband van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. Neem contact op met de adviseurs over de Teamwork Routekaart Wij Techniek via 0800-6061 of bekijk de website voor meer informatie.

Ga naar TeamWork Routekaart Wij Techniek