Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Leerkracht in beeld

De website Leerkracht in beeld wil mensen inspireren en informeren over een baan als leraar in het basisonderwijs, met video’s uit de praktijk. Het is onderdeel van de website Onderwijs PO in Limburg waar (aankomende) leraren informatie kunnen vinden over opleidingsroutes of bijeenkomsten. Verder is er een vacaturebank.

Op Leerkracht in beeld kunnen mensen diverse video’s bekijken over de praktijk van het lerarenberoep. Geïnteresseerden kunnen na gratis registratie zelftesten en loopbaanopdrachten doen of een loopbaangesprek inplannen met een school.

Inhoud Leerkracht in beeld

Op Leerkracht in beeld zijn opleidingsroutes te vinden voor mensen die in het onderwijs willen gaan werken maar daarvoor nog niet bevoegd zijn. De website verwijst verder naar een vacaturebank om vraag en aanbod van onderwijsvacatures bij elkaar te brengen. Geïnteresseerden kunnen na gratis registratie zelfscans en loopbaanopdrachten doen of een loopbaangesprek inplannen met een school. Verder biedt de website diverse video’s over de praktijk van het lerarenberoep.

Meer informatie

Leerkracht in beeld is een aparte pagina op de website Onderwijs PO in Limburg, een initiatief van schoolbesturen en opleidingsinstellingen in Limburg. Bekijk de website voor meer informatie.

Ga naar Ikbenleerkracht.nl