Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Leraar in Nijmegen

Leraar in Nijmegen is een initiatief om de instroom van docenten te stimuleren en goede leerkrachten in de regio te behouden. Belangstellenden kunnen zich op verschillende manieren laten informeren over het docentenvak.

De website richt zich op scholieren, docenten van buiten de regio Arnhem/Nijmegen en zij-instromers. Geïnteresseerden kunnen een uurtje meelopen met een docent, sparren met ervaren docenten en leren van andere zij-instromers.

Inhoud Leraar in Nijmegen

LeraarinNijmegen.nl opent met het statement ’Ik wil leraar worden in Nijmegen’, want daar draait het om bij dit initiatief. De website richt zich op drie groepen: scholieren of mbo-studenten die willen werken in het onderwijs in Nijmegen, leraren in het voortgezet onderwijs of mbo die hun carrière in Nijmegen willen voortzetten en zij-instromers.

Om geïnteresseerden te helpen bij hun keuze biedt de website verschillende instrumenten. Zo kunnen zij een afspraak maken om een uurtje mee te lopen met een docent of om een kijkje te nemen in de klas. Wie de knoop heeft doorgehakt kan via de routekaart op de website kijken welk opleidingstraject er nodig is om docent te worden in het voortgezet onderwijs of mbo.

Meer informatie

Leraar in Nijmegen is een initiatief van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en mbo in de regio Arnhem/Nijmegen. Samen met de Nijmeegse lerarenopleidingen (HAN en RDA) stimuleren ze de instroom en het behoud van kwalitatief goede leerkrachten. Voor meer informatie over Leraar in Nijmegen klik je op de knop hieronder.

Ga naar Leraar in Nijmegen